KOR - COREA DEL SUD
Circuito Ubicazione Provincia / Città Latitudine Longitudine ~
Circuito Ubicazione Provincia / Città Latitudine Longitudine ~
Ansan Ansan Gyeonggi-do + 37°16'55" +126°49'51"
Busan Busan Busan + 35°10'00" +129°04'00" ~
Mappa Changwon Changwon Gyeongsangnam-do + 35°13'53" +128°39'59"
Cheong-Na (GM) Incheon Incheon + 37°31'17" +126°38'28"
Mappa Everland Yongin Gyeonggi-do + 37°17'47" +127°12'28"
Guemsan (Hankook) Guemsan Chungcheongnam-do + 36°07'06" +127°31'51"
Mappa Hangang Park Seoul / Seul Seoul + 37°33'47" +126°53'06"
Incheon SuperClub Incheon Incheon + 37°30'10" +126°32'12"
Mappa Inje Speedium Injae / Inje / 인제군 Gangwon-do + 38°00'05" +128°17'31"
Mappa Korean International Circuit Yeongam Jeollanam-do + 34°44'17" +126°24'53"
Munmak Balborin Motor Park Wonju Gangwon-do + 37°18'07" +127°48'34"
Sepoong Gunsan Jeollabuk-do + 35°59'00" +126°43'00" ~
Taebaek Taebaek Gangwon-do + 37°05'01" +129°01'07"
A cura di:
Guido de Carli
(Italiano - English - Español)
Home Page HOME PAGE
TERMINI E CONDIZIONI