VIE - VIETNAM
Circuit Location Province Region Latitude Longitude ~
Circuit Location Province Region Latitude Longitude ~
Map Hanoi 2020 Hanoi Hà Nội Đồng Bằng Sông Hồng / Red River Delta + 21°00'55" +105°46'05"
HappyLand Circuit Ben Luc Long An Đồng Bằng Sông Cửu Long / Mekong River Delta + 10°38'20" +106°27'48"
Map Rach Chiech Race Track Hồ Chí Minh / Ho Chi Minh (ex Saigon) Hồ Chí Minh Đông Nam Bộ / Southeastern + 10°48'46" +106°45'30"
Webmaster:
Guido de Carli
(Italiano - English - Español)
Home Page HOME PAGE
DISCLAIMER (in Italian)